Naszymi Klientami są:

  • spółki kapitałowe
  • spółki jawne i cywilne
  • spółki komandytowe
  • fundacje
  • stowarzyszenia
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Nasi Klienci to zarówno podmioty krajowe, jak i spółki będące własnością podmiotów zagranicznych.

Menu