• zarządzanie finansami firm
  • przelewy bankowe i monitorowanie zapłaty zobowiązań
  • monitorowanie spływu należności
  • obsługa umów kredytowych, leasingowych, ubezpieczeniowych
  • współpraca z firmami windykacyjnymi, ubezpieczycielami należności (np. Euler Hermes)
  • raporty i zestawienia dla instytucji finansowych
  • wsparcie i nadzór nad procesem pozyskania finansowania zewnętrzneg
  • wnioski kredytowe i inna dokumentacja dla instytucji finansowych
Menu