• naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania obowiązujacego u Klienta
 • obsługa umów o pracę i umów cywilno-prawnych
 • informacje dla zatrudnionych pracowników (np. RMUA)
 • deklaracje i raporty ZUS, PFRON
 • deklaracje o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R i inne)
 • rejestracja pracowników w ZUS
 • informacji dla pracowników o dochodach (PIT-11) lub rocznych rozliczeniach podatku
 • akta osobowe pracowników (możliwość przeprowadzenie audytu w momencie ich przyjęcia)
 • informowanie Klienta o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń bhp, innych wymaganych przepisami prawa pracy
 • ustalanie wymiarów urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania
 • zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
 • sprawozdania statystyczne GUS w obszarze Kadry & Płace

 

Menu