• Modele Kontrolingowe
  • dostosowanie systemów finansowo-księgowych do wymagań rachunkowości zarządczej
  • budżetowanie i prognozowanie, dostosowane do specyfiki działalności (projektowanie, wdrożenie)
  • raportowanie zarządcze, dostosowane do wymagań Klienta (projektowanie, wdrożenie)
  • systemy klasy Business Intelligence (wybór i wdrożenie)
  • analizy finansowe
  • Modele Zarządzania Kosztami
  • analiza opłacalności inwestycji (NPV, IRR, analiza wrażliwości)
  • Biznes Plany (Feasibility Study) dla Klienta,  banków, Business Angels, Venture Capital

 

Menu