• księgi rachunkowe
 • podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencje ryczałtowe
 • ewidencja VAT
 • wystawianie dokumentów sprzedażowych
 • deklaracje i zeznania wymagane przez przepisy prawa podatkowego, dostarczanie do US
 • reprezentowanie Klienta przed organami skarbowymi (bieżące sprawy księgowe)
 • transakcje z kontrahentami zagranicznymi
 • ewidencja środków trwałych i WNiP oraz wyposażenia
 • ewidencja i monitorowanie rozliczeń z kontrahentami
 • roczne/okresowe sprawozdania finansowe zgodnie z UoR i MSSF
 • raporty (roczne, okresowe) na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Klienta
 • sprawozdania statystyczne NBP i GUS
Menu