Katarzyna Szypuła – właściciel; absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; ukończone Studia Podyplomowe Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; od 2000 roku związana z rachunkowością i finansami, początkowo jako pracownik biur rachunkowych, następnie jako Główny Księgowy spółek kapitałowych; posiada Licencję Ministra Finansów nr 11487/2005

Andrzej Szypuła – partner zarządzający; absolwent Uniwersytetu im. Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny; podyplomowe studia w zakresie controllingu; od początku kariery zawodowej związany z tematyką zarządzania finansami, kontrolingu i księgowości; pełnił funkcje Kontrolera Finansowego, Dyrektora Biura Kontrolingu, Wiceprezesa Zarządu d/s Finansowych, w spółkach z branży farmaceutycznej, budowlanej, B2B, FMCG, IT, w tym w spółkach notowanych na WGPW; ponadto posiada doświadczenie w realizacji projektów wdrażania systemów informatycznych klasy ERP oraz systemów klasy Business Intelligence.

 

Menu