W obliczu pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce, istotnym elementem w działalności każdej firmy jest obniżenie kosztów stałych jej funkcjonowania. Wdrożenie outsourcingu w obszarze księgowości oraz kadr i płac jest jedną z coraz bardziej popularnych metod, umożliwiającą dalszy rozwój firmy, pomimo niesprzyjających warunków otoczenia biznesowego.

Zalety outsourcingu księgowości i obsługi kadrowo-płacowej:

1) obniżenie kosztów obsługi księgowej i kadrowo-płacowej w granicach 20-50% w stosunku do nakładów i kosztów stworzenia własnego działu księgowego i kadrowego. W przypadku skorzystania z naszych usług, Klient nie ponosi: kosztów zatrudnienia pracowników, kosztów wyposażenia i funkcjonowania działu FK i HR, kosztów szkoleń specjalistycznych, nakładów na zakup licencji i opieki serwisowej systemów FK i HR, nakładów na zakup i serwis komputerów, drukarek.

2) możliwość koncentracji Klienta na swojej podstawowej działalności; odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych znajduje się po naszej stronie,

3) nasze biuro odpowiada za optymalizację obiegu dokumentów księgowych i kadrowych, opracowanie polityki rachunkowości, zakładowego planu kont oraz ich bieżącą aktualizację,

4) Klient nie musi śledzić zmian w przepisach podatkowych, prawa pracy i innych, gdyż nasze biuro na bieżąco monitoruje planowane i wprowadzane zmiany i informuje o nich naszych Klientów.

Menu