W trakcie naszej działalności, realizujemy usługi polegające na dokonywaniu rozliczeń dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

 • Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”
 • Działanie 2.3 „Technologie informacyjne  i komunikacyjne dla MSP”
 • Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 • program „Bon na Innowacje”

projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

 • Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”

W ramach obszaru Projekty UE oferujemy następujące usługi:

 • przygotowanie Polityki Rachunkowości i ZPK zgodnie z wymaganiami rozliczenia projektów UE
 • określenie zasad i monitorowanie opisywania dokumentów dotyczących projektów UE
 • prowadzenie wyodrębnionych ewidencji księgowych dla projektów UE
 • przygotowywanie raportów finansowych niezbędnych do rozliczenia dotacji unijnych
 • przygotowywanie prognoz finansowych wymaganych w ramach wniosków o dofinansowanie
Menu